Činnost

Práce na kauzách


Pracujeme na vybraných kauzách, jejich odhalení, zdokladování, medializaci, až po přípravu podkladů pro trestní oznámení, případně jejich předání Policii ČR. Cílem naší činnosti v této oblasti je  vyvodit odpovědnost pro konkrétní odpovědné osoby minimálně v rovině osobní a politické, resp. pokud to bude možné i v rovině trestně-právní, v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení.

 

 

Poradenská činnost


Setkali jste se s korupčním nebo klientelistickým jednáním? Byl Vám nabídnut úplatek nebo byl po Vás naopak požadován? Víte o manipulaci s veřejnou zakázkou, střetu zájmů nebo o zneužívání svěřené moci či prostředků pro soukromý prospěch? Napište nám na adresu info@kpkp.cz, zaručujeme Vám pomoc i diskrétnost. Poskytujeme občanské poradenství občanům, kteří se ocitnou v situacích ovlivněných korupcí a klientelismem a jsou ochotni se aktivně podílet na rozkrytí jednotlivých kauz, včetně potřebné morální podpory a podpory technicko-odborné tak, aby bylo možné vybrané kauzy dotáhnout do zdárného konce.

 

 

 

Informování veřejnosti

Informujeme, vzděláváme a inspirujeme specifickou část veřejnosti, která se o tuto problematiku aktivně zajímá, zejména pomocí webu www.nasliberec.cz, zpravodaje Náš Liberec, tiskových zpráv, přednášek, besed  a dalšími aktivitami.Zapojování veřejnosti

Informace o osadních výborech

Rychlý kontakt