Poradna

Poskytujeme poradenství občanům, kteří se ocitnou v situacích ovlivněných korupcí a klientelismem a jsou ochotni se aktivně podílet na rozkrytí jednotlivých kauz, včetně potřebné morální podpory a podpory technicko-odborné tak, aby bylo možné vybrané kauzy dotáhnout do konce.
Témata
Žádost o informace
Veřejné zakázky
Městská samospráva
Magistrát města Liberce
Městské organizace
Příspěvkové organizace
Územní plán
Majetkoprávní operace
Dotační politika
Radniční zpravodaj
Zveřejňování smluv
Střet zájmů
Ochrana oznamovatelů
Financování politických stran
Rychlý kontakt